Ibis Artikelen Service voor fabrikanten en leveranciers

Een complete database van bouwmaterialen voor de bouw-, infrastructuur- en installatiesector

Met de Ibis Artikelen Service bieden wij een online database aan voor fabrikanten en leveranciers van bouwmaterialen. Ze krijgen zo de mogelijkheid om hun volledige assortiment te presenteren. Deze database, met slimme en intelligente functionaliteiten, werd ontwikkeld samen met onze partner IB the Data Company. Onze gebruikers hebben rechtstreeks toegang tot alle beschikbare actuele product- en/of prijsinformatie. Zo helpen we onze klanten om slim en efficiënt te calculeren

Met deze ondersteunende service spelen wij in op de steeds veranderende marktomstandigheden. Extreme prijsfluctuaties, schaarste van grondstoffen en uiteenlopende leveringsproblematieken hebben meteen invloed op informatievoorziening, winstmarge en bouwplanning. Wij voorzien onze klanten graag van de juiste informatie, zodat ook de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. Calculatoren en werkvoorbereiders kunnen met één druk op de knop hun begroting aanvullen, wijzigen en/of actualiseren met de door hen gekozen materialen. Importeren en bijhouden van artikelen is een complexe en tijdrovende job, maar met de Ibis Artikelen Service moet u er niet meer naar omkijken.

Ibis Artikelen Service

Onafhankelijk en objectief

Wilt u als fabrikant of leverancier ook uw volledige assortiment presenteren in een onafhankelijke en objectieve database, die niet verbonden is aan een bepaald bedrijf? Met de Ibis Artikelen Service creëren wij deze mogelijkheid en bundelen wij de krachten met IB the Data Company. Calculatoren en werkvoorbereiders worden graag ondersteund met perfecte informatie.

Voor om en bij de 25.000 (Ibis) gebruikers maakt deze service het mogelijk om de informatie met één druk op de knop in te voeren in hun begroting.
In een tijd van ongekende prijsfluctuaties biedt de Ibis Artikelen Service een efficiënte manier om uw volledige assortiment meteen beschikbaar te stellen aan een grote groep bouwprofessionals. Zo kunnen zij snel reageren op veranderingen in de markt. En zo kunt u op een laagdrempelige manier uw actuele productinformatie beschikbaar stellen aan de gewenste doelgroep, op het juiste moment. 

Zorg dat uw assortiment te vinden is in de Ibis Artikelen Service en creëer zo extra verkoopkansen.
 

Onafhankelijk en objectief

Voordelen

Ibis Artikelen Service

Ibis Artikelen Service is voor fabrikanten en leveranciers van bouwmaterialen een bijzonder efficiënt middel om op een laagdrempelige manier hun productinformatie ter beschikking te stellen aan de juiste doelgroep. Zorg er daarom voor dat ook uw assortiment te vinden is in de Ibis Artikelen Service.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/specificeren/word.svg

Marketingplatform

Een uniek platform waarop uw volledige assortiment gepresenteerd wordt aan de juiste doelgroep.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/specificeren/doc.svg

Meteen contact met gebruiker

Geeft fabrikanten en leveranciers toegang tot om en bij 25.000 calculatoren en werkvoorbereiders, die allemaal gebruik maken van Ibis Calculeren voor Bouw, Installatietechniek en Infra.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/projectmanagement/6projectmanagement.svg

Inzicht in zoekgedrag

Via een geautomatiseerd dashboard krijgt u zicht op zoektermen, trends en gedrag.

Automatisch aanvraagproces voor bestellingen en offertes (in ontwikkeling)

Productinformatie kan meteen omgezet worden naar een bestelling of offerteaanvraag.

Ibis Artikelen Service

Ibis Artikelen Service

Start

  • € 3.500,- per jaar
  • Maximaal 500 artikelen
  • Constant updaten data
Ibis Artikelen Service

Expert

  • € 5.500,- per jaar
  • Onbeperkt aantal artikelen
  • Constant updaten data
  • Zoektermen toevoegen