Ibis Calculeren voor Installatietechniek

Calculeren en kostenraming voor installatietechniek

De voorbije jaren krijgen installaties een steeds belangrijkere rol in bouwkundige en civieltechnische projecten. Dit komt omdat ze technisch gezien steeds complexer worden en hun invloed op de duurzaamheid en het gebruikscomfort van gebouwen, constructies en infrastructuur steeds groter wordt. Voor Brink redenen genoeg om de ondersteuning ervan in een aantal applicaties uit te breiden.

Calculeren en kostenraming voor installatietechniek

"Kijkend naar de toekomst hebben wij nu de modernste software voor het calculeren van installatieprojecten. Daarmee kunnen wij ook inspelen op het toenemend gebruik van een BIM (Bouw Informatie Model) in projecten, omdat Ibis Calculeren voor Installatietechniek zowel meten in 2D als hoeveelheden uit een 3D BIM halen ondersteunt.”

– Pieter Loosveld In-tec Group

Functies

Efficiënter calculeren

Hoeveelheden trekken door middel van 2D- en 3D-modellen, en dit koppelen aan een calculatie. Gebruik Brink Kostenbestand voor actuele data of externe kostenbestanden zoals 2BA.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/budgetmanagement/rapportage.svg

Traditionele meetstaten

Bepalen van hoeveelheden om mee te nemen in de begroting via interne meetstaten, door op een handmatige manier aantallen en dimensies van in het project voorkomende onderdelen in te voeren en te koppelen aan begrotingsregels.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/risicomanagement/management.svg

Ibis meten in 2D

Bepalen van hoeveelheden in een 2D Pdf-formaat en te koppelen aan herleidbare begrotingsregels.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/plus.svg

Ibis meten in BIM

Bepalen van hoeveelheden in een 3D-model en te koppelen aan herleidbare begrotingsregels.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/informatie-bim-management/geintegreerd-samenwerken.svg

SQL

Werken in een SQL-Server database zorgt voor een betere beheersing van begrotingsdata en autorisatiefunctionaliteit.

Overzicht in projecten

Tijdens de ontwerpfase van een project zicht krijgen op de onderhoudskosten van installaties. Ofwel bij de vormgeving, materiaalkeuze en technische oplossingen Life Cycle Costing meenemen.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/projectmanagement/4projectmanagement.svg

MJOP/MJOB

Ibis Calculeren helpt beheerders bij het inventariseren en opstellen van alle onderhoudsbehoeften.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/calc.svg

Calculatie Uitwisselings Formaat

Wissel data middels de CUF standaard met calculatie- en projectadministratie software uit.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/kostenbestand.svg

Offerte spiegelen

Werk met deelbegrotingen en voeg deze toe aan de totale begroting binnen een SQL-Server database

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/add.svg

Brink kostenbestand

Sectorspecifiek kostenbestand, dat ingezet kan worden als referentiebegroting of basisbestand bij het begroten van projecten.

Aankopen

Ibis Calculeren voor Installatietechniek

Ibis Calculeren voor installatietechniek brengt veel disciplines samen in één oplossing. Zo kunt u er traditioneel, volgens de elementenmethode of BIM-gestuurd mee calculeren.

Ibis Calculeren voor Installatietechniek

Start

Kosten per licentie:
€ 99,65 per maand

Start met calculeren

 • Basis calculatiefunctionaliteiten
 • Meetstaten
 • CUF (Calculatie Uitwissel Formaat)
 • Mogelijkheid tot koppelen met 2BA Online artikelen
 • Ibis Meten Start (PDF hoeveelheden uittrekken)​Ibis Calculeren voor Installatietechniek

Expert

Kosten per licentie:
€ 171,62 per maand

Ontwikkel je tot expert

 • Basis calculatiefunctionaliteiten
 • Meetstaten
 • CUF (Calculatie Uitwissel Formaat)
 • Ibis Meten Pro (PDF of BIM-model hoeveelheden uittrekken)​
 • Ibis kostendatabase
 • Projecten en offertevergelijk
 • Meerjarenonderhoudsbegroting

Aan de slag

Training en implementatie

Het invoeren van nieuwe software is voor de meeste organisaties geen dagdagelijkse bezigheid, daarom zorgen wij voor goede begeleiding. De medewerkers van Brink staan klaar om uw organisatie via een gedegen opleidingsplan vertrouwd te maken met onze Ibis producten.

Indien gewenst installeren en implementeren wij de software ook op locatie en online. Eén van onze adviseurs begeleidt u hier graag bij. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u terwijl u de software gebruikt up-to-date blijft, door nieuwe functionaliteiten die wij doorheen het jaar toevoegen aan de software. Zo blijven we de beste op de markt.
  

Training en implementatie
Christophe Hanssens
Voor vragen en storingen

Vraag het de helpdesk