Ibis Calculeren voor Bouw

Eenvoudig en snel projecten begroten

Ibis Calculeren voor Bouw vereenvoudigt en versnelt het trekken van hoeveelheden en het begroten van de kosten in iedere fase van een project. Maar ook snel wijzigen, doorrekenen en informatie uitwisselen met de calculatie- en administratiesoftware is mogelijk. En dit allemaal via een intuïtieve interface die u helpt om geen kostenposten te vergeten.

"Prijswijzigingen of projectspecifieke offertes van leveranciers zijn eenvoudig en snel in te lezen, of te updaten. Onze moederbegroting wordt steeds beter en op termijn willen wij ook nog informatie gaan uitwisselen met het ERP-systeem, wat eenvoudig te realiseren is met de begrotingen van Ibis.” 

– John Peeters Jansen Huybregts

Ibis Calculeren voor Bouw

Ontdek de kracht van Ibis Meten Pro

Ook herkenbaar? Wekenlang bezig zijn met alle hoeveelheden uittrekken uit bouwtekeningen, het nauwgezet registreren van elke meting in een uittrekstaat en dan het totaal in een begroting verwerken, steeds weer opnieuw. Dit proces is echt een tijdrovende klus. Met de nieuwe versie van Ibis Meten in BIM: Ibis Meten Pro, is dit nu verleden tijd.

Functies

Efficiënt calculeren

Het is met Ibis Calculeren mogelijk om efficiënt hoeveelheden te trekken, uit te rekenen en te herleiden. Dit doet u met Ibis meten in 2D, Ibis meten in BIM en Meetstaten. Als na het maken van de begroting een opdracht volgt, dan is de begroting gemakkelijk te importeren  in een projectadministratiesysteem.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/plus.svg

Meetstaten

Om hoeveelheden te trekken, herleiden en uit te rekenen. Deze hoeveelheden kunnen dan nadien gekoppeld worden aan een begrotingsregel.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/calc.svg

Import- en exportfunctie voor ERP

Begrotingen tussen calculatie- en administratiesoftware importeren en exporteren.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/samenwerken/informatie-bim-management/geintegreerd-samenwerken.svg

Ibis meten in BIM

Om hoeveelheden uit BIM te halen. Deze hoeveelheden kunnen handmatig getrokken worden en in een meetstaat gezet worden. De hoeveelheden in de meetstaat kunnen dan nadien gekoppeld worden aan een begrotingsregel. 

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/pdf.svg

Ibis meten in 2D

Om hoeveelheden uit een PDF-tekening te halen. Deze hoeveelheden kunnen worden gekoppeld aan een begrotingsregel. Het herleiden van hoeveelheden in de tekening was nog nooit zo makkelijk.

Actuele marktconforme kostendata

De Ibis kostendatabase met actuele kostendata helpt u om sneller een referentiebegroting of basisbestanden op te maken, en zo tijd te besparen bij het calculeren van projecten.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/kostenbestand.svg

Brink kostenbestand

Toegang tot kostenbestanden met actuele prijzen voor bouw- en infrastructuurprojecten.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/add.svg

Offertespiegel

Maakt het mogelijk om offertes van verschillende aanbieders te vergelijken. Het totaal van de winnende offerte kan dan verrekend worden over meerdere deelbegrotingen.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/sql.svg

Projecten

Met projecten is het mogelijk om verschillende deelbegrotingen samen te voegen tot één project met behulp van een SQL-database.

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2804826/beta.ibis.nl/functies/calculeren/mjob.svg

MJOP/MJOB

Ibis calculeren voor Bouw helpt gebruikers bij het maken van een meerjarenonderhouds-begroting op basis van reeds gecalculeerd werk.

Aankopen

Ibis Calculeren voor Bouw

Ibis Calculeren voor Bouw integreert verschillende calculatiemethoden in één oplossing. U kunt er traditioneel, volgens de elementenmethode en BIM-gestuurd mee calculeren, afhankelijk van de projectomvang en eisen. Maar u kunt ook eerst een snelle kostenraming maken en in een volgende fase pas gedetailleerder calculeren. 

Ibis Calculeren voor Bouw

Start

Kosten per licentie:
€ 99,65 per maand

Start met calculeren

 • Basis calculatiefunctionaliteiten
 • Meetstaten
 • Import- en exportfunctie voor ERP-software
 • Ibis Meten Start (PDF hoeveelheden uittrekken)​
 • Word integratie
 • Tot en met 3 gelijktijdige licenties

 

Ibis Calculeren voor Bouw

Expert

Kosten per licentie:
€ 171,62 per maand

Ontwikkel je tot expert

 • Basis calculatiefunctionaliteiten
 • Meetstaten
 • Import- en exportfunctie voor ERP-software​
 • Ibis Meten Pro (PDF of BIM-model hoeveelheden uittrekken)​
 • Word integratie
 • Ibis kostendatabase
 • Projecten en offertevergelijk
 • Meerjarenonderhoudsbegroting


Aan de slag

Training en implementatie

Het invoeren van nieuwe software is voor de meeste organisaties geen dagdagelijkse bezigheid, daarom zorgen wij voor goede begeleiding. De medewerkers van Brink staan klaar om uw organisatie via een gedegen opleidingsplan vertrouwd te maken met onze Ibis producten.


Indien gewenst installeren en implementeren wij de software ook op locatie en online. Eén van onze adviseurs begeleidt u hier graag bij. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u terwijl u de software gebruikt up-to-date blijft, door nieuwe functionaliteiten die wij doorheen het jaar toevoegen aan de software. Zo blijven we de beste op de markt.
    

Training en implementatie
Christophe Hanssens
Voor vragen en storingen

Vraag het de helpdesk